Stockholms universitet


SU-rektorn: Politiskt stöd nödvändigt för öppen vetenskap

SU-rektorn: Politiskt stöd nödvändigt för öppen vetenskap

DEBATT. Öppen vetenskap är helt centralt för det svenska forskarsamhället. Det viktigt att ett politiskt stöd för omställningen blir tydligt i den nya forskningspropositionen. Det skriver Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet. 

Statsvetare: Förvånande valrörelse – skolfrågor överskuggades

Statsvetare: Förvånande valrörelse – skolfrågor överskuggades

DEBATT. Det är märkligt och förvånande att så få skolfrågor lyftes i år, jämfört med tidigare valrörelser. Men det finns anledning till att de frågor som lyftes var friskolorna och lärarnas arbetssituation, skriver Jon Nyhlén från Stockholms universitet.