Specialpedagogiska skolmyndigheten


SPSM drar tillbaka kritiserad rapport

KORTNYTT. Den hårt kritiserade rapporten som togs fram av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) dras nu tillbaka, rapporterar tidningen Specialpedagogik.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"

Femtedel av samtalen till SPSM är från föräldrar

KORTNYTT. En femtedel av alla samtal som kommer in till Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) rådgivningstjänst är från oroliga föräldrar, trots att tjänsten riktar sig till huvudmän och skolpersonal.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"