Socialstyrelsen


Debatt: Nationell anhörigstrategi måste omfatta alla anhöriga

Debatt: Nationell anhörigstrategi måste omfatta alla anhöriga

DEBATT. Att en anhörigstrategi inte omfattar stora anhöriggrupper är orimligt. Vi undrar om regeringen har förstått anhörigas kamp för rätt insatser, skriver Riksförbundet attention, Funktionsrätt Sverige, Anhörigas riksförbund, med fler.

Nationellt råd för att lindra personalbristen

Nationellt råd för att lindra personalbristen

PERSONAL. Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet föreslår att det ska inrättas en nationellt råd för samverkan om vårdens kompetensförsörjning. Ett förslag som myndigheterna har utrett tillsammans i tre år, men som sammanfaller väl med januariavtalet.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Hultberg (M): Så vill vi hjälpa föräldrarna

Hultberg (M): Så vill vi hjälpa föräldrarna

DEBATT. Vi måste pressa tillbaka utanförskapet. Alla barn förtjänar en bra start i livet, därför bör vi införa föräldraskapsprogram i hela landet, stärka socialtjänsten och satsa mer pengar på polisen, skriver Johan Hultberg (M).