Sameskolstyrelsen


Nej till myndighetsreform och ja till ny huvudman

Nej till myndighetsreform och ja till ny huvudman

OMORGANISERING. Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) avfärdar en möjlig sammanslagning av skolmyndigheterna, men öppnar för ny huvudman för sameskolan.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Utredare: Lägg ner dagens skolmyndigheter

Utredare: Lägg ner dagens skolmyndigheter

OMORGANISERING. Skolmyndighetsutredningen föreslår att Skolverket, Skolinspektionen, Sameskolstyrelsen och SPSM ska läggas ned. Istället ska två nya myndigheter inrättas.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"