Rymdstyrelsen


Hellmark Knutsson vill stärka kvaliteten i forskning

Hellmark Knutsson vill stärka kvaliteten i forskning

FORSKNINGSPOLITIK. Höjda basanslag till universitet och högskolor, nationella forskningsprogram och jämställdhetsmål för rekrytering av professorer. Här är huvuddragen i regeringens forskningsproposition.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Tydligare rollfördelning mellan lärosäten

Tydligare rollfördelning mellan lärosäten

FORSKNING. Regeringen bör verka för en ökad specialisering vid högskolor och universitet. Det skulle gynna både forskning och högre utbildning anser Vetenskapsrådets Sven Stafström.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"