Skatter


Eric-konsortier räknas som ekonomiska föreningar

SKATTER. Forskningsanläggningen ESS i Lund ska räknas som en ekonomisk förening när det gäller redovisning och inkomstskatt, när EU-kommissionen har godkänt ESS som ett Eric-konsortium. Det föreslår regeringen i en proposition.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"

Slopat läx-rut kan ge problem

SKATTER. Slopat rut-avdrag för läxhjälp kan leda till gränsdragningsproblem, varnar Skatteverket i sitt remissvar på regeringens promemoria med skatteförslag inför budgetpropositionen.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"