Myndigheten för yrkeshögskolan


Yrkeshögskolans effektivitet granskas

Yrkeshögskolans effektivitet granskas

UTBILDNINGSFORM. Yrkeshögskolan ska granskas av Riksrevisionen. Det finns inga tydliga signaler på att det inte skulle fungera bra, men effektivitet och styrning ska ses över i granskningen.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Så ska MYH växa:

Så ska MYH växa: "Svårare när arbetsmarknaden förändras så snabbt"

UTBILDNING. Yrkeshögskolan ska växa med tusentals platser innan året är slut för att möta behoven när fler blir arbetslösa. Men enligt MYH:s gd, kan snabba förändringar ge problem och det kan bli svårt att fylla platserna.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"