Myndigheten för yrkeshögskolan


MYH: Yrkeshögskolan måste ut ur forskningsskuggan

MYH: Yrkeshögskolan måste ut ur forskningsskuggan

DEBATT. I omstruktureringen av arbetsmarknaden spelar yrkeshögskolan en viktig roll, trots det är intresset för yrkesutbildningar bland forskare lågt, skriver generaldirektören för MYH.