MUCF


"Vore olämpligt att upphöja Folkbildningsrådet till myndighet"

REPLIK. På Folkbildningsrådet uppstår ständigt personband som öppnar för korruption, vilket gör rådet olämpligt som myndighet. Låt hellre Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fördela pengarna till studieförbund, skriver Johan Westerholm. 

Kakabaveh: Folkbildningsrådet måste dra åt bidragskranen

Kakabaveh: Folkbildningsrådet måste dra åt bidragskranen

DEBATT. Folkbildningsrådet har bekvämt hävdat att andra regler gäller för statsanslag de själva fördelar. Nu måste regeringen visa att de värnar mer om utsatta minoriteter än om hatpredikanter och islamistiska studieförbund, skriver Amineh Kakabaveh (-).

MUCF: Vi måste öka kunskapen kring ungas psykiska ohälsa

MUCF: Vi måste öka kunskapen kring ungas psykiska ohälsa

DEBATT. Utvecklingen med ökande psykisk ohälsa bland unga går att vända, men då krävs att alla, från regering och riksdag till lärare och föräldrar, hjälps åt. Det skriver generaldirektören på MUCF, Lena Nyberg.