MUCF


MUCF: Vi måste öka kunskapen kring ungas psykiska ohälsa

MUCF: Vi måste öka kunskapen kring ungas psykiska ohälsa

DEBATT. Utvecklingen med ökande psykisk ohälsa bland unga går att vända, men då krävs att alla, från regering och riksdag till lärare och föräldrar, hjälps åt. Det skriver generaldirektören på MUCF, Lena Nyberg. 

Nationell strategi ska analyseras

UNGDOMSPOLITIK. Har regeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar haft någon effekt? Nu ska Statskontoret utvärdera genomförandet och se om det behövs fler åtgärder.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"