Mittuniversitetet


Sjuksköterskeutbildning startar igen

KORTNYTT. I september 2018 pausades antagning av nya studenter, nu startar utbildningen igen. Däremot är specialistsjuksköterskeutbildningarna och barnmorskeutbildningen fortfarande pausade.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Fem utbildningar stoppas på universitet

Fem utbildningar stoppas på universitet

PERSONALBRIST. Den femte vårdutbildningen på kort tid pausas nu på Mittuniversitetet eftersom fakulteten lider av akut lärarbrist.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"