Karolinska institutet


Ministern hoppas att fler lärosäten går med i nya programmet

Ministern hoppas att fler lärosäten går med i nya programmet

ARBETSMILJÖ. Nu startar tre lärosäten ett samverkansprogram för att förebygga sexuella trakasserier och utsatthet inom akademien. Ministern Matilda Ernkrans (S) hoppas att fler lärosäten ansluter sig till programmet. 

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"

Svenska universitet tappar i internationell rankning

KORTNYTT. Återigen faller svenska universiteten på rankningen av världens mest framstående universitet. Rankingen görs av brittiska tidningen Times Higher Education.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"

Expertgrupp utökas efter Macchiarini-skandalen

FORSKNING. Centrala etikprövningsnämnden utökas med två ledamöter för att klara av sitt uppdrag om att stötta lärosäten i deras utredningar om forskningsfusk. Ärendemängden har ökat under 2016, bland annat på grund av Macchiarini-skandalen vid Karolinska Institutet.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"