CSN


SFS: Dolda kostnader tvingar studenter att hoppa av

SFS: Dolda kostnader tvingar studenter att hoppa av

DEBATT. Merkostnader vid praktik hindrar många studenter inom bland annat vårdutbildningar från att avsluta studierna. Politikerna måste titta på utbildningsvillkoren om vi ska kunna lösa välfärdens kompetensbrist, skriver Matilda Strömberg, SFS.

Gröna studenter: Glöm inte studenterna i krishanteringen av Corona

Gröna studenter: Glöm inte studenterna i krishanteringen av Corona

DEBATT. Det är orimligt att studenter och arbetstagare får så olika förutsättningar att klara sin ekonomi i kris. Vi kräver att regeringen säkerställer fortsatta utbetalningar av CSN. Det skriver Aleese Rydlund och Katarina Folkeson, Gröna studenter.