Centrala etikprövningsnämnden


Så ska forskningsfusket stoppas

ETIK. En ny nationell myndighet med större befogenheter än nuvarande Centrala Etikprövningsnämnden föreslår utredaren Margaretha Falhgren som åtgärd för att komma till rätta med forskningsfusket.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"