Barnombudsmannen


BO startar projekt för barns rättigheter på nätet

BO startar projekt för barns rättigheter på nätet

Barnombudsmannen, Statens medieråd och Datainspektionen har tagit fram en vägledning för att göra internet till en tryggare plats för barn och unga. 

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
BO: Barns förtroende för lärare sjunker

BO: Barns förtroende för lärare sjunker

TRYGGHET. Förtroendet för vuxna i skolan sjunker ju äldre elever blir, visar Barnombudsmannens rapport. Lärares låga förväntningar på elever är en av orsakerna.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"