Barnombudsmannen


BO: Barns förtroende för lärare sjunker

BO: Barns förtroende för lärare sjunker

TRYGGHET. Förtroendet för vuxna i skolan sjunker ju äldre elever blir, visar Barnombudsmannens rapport. Lärares låga förväntningar på elever är en av orsakerna.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"
Förslag om närhetsprincip ratas av aktörerna

Förslag om närhetsprincip ratas av aktörerna

REMISSVAR. Regeringens utredare har förslagit att skolor ska få frångå närhetsprincipen för en viss kvot elever. Skolaktörerna är överens om att förslaget innehåller brister som kan få allvarliga konsekvenser.

Kräver tillgång till Altinget | Utbildning"