Socialdemokraterna


Sköld (S): SD försöker lösa redan lösta problem

Sköld (S): SD försöker lösa redan lösta problem

SLUTREPLIK. De kreativa förslag som Patrick Reslow (SD) refererar till i sin replik syftar till att lösa problem som partierna redan löst tillsammans. Om SD börjar jobba konstruktivt tillsammans med oss andra så ska det här nog gå bra, skriver Linus Sköld (S).