Corona


Svenska Unescorådet: Världens länder måste agera

Svenska Unescorådet: Världens länder måste agera

DEBATT. Unescos roll är extra viktig nu när coronapandemin orsakat en global utbildningskris. Följderna riskerar att bli såväl katastrofala som långsiktiga om världens länder inte agerar nu. Det skriver Svenska Unescorådets generalsekreterare Anna-Karin Johansson.

Så påverkas autistiska personer av coronapandemin

Så påverkas autistiska personer av coronapandemin

KONSEKVENSER. En preliminär rapport från KI visar att coronapandemin inneburit stora förändringar och haft betydande konsekvenser för autistiska barn och vuxna. Digitala alternativ underlättar för många, medan andra saknar sociala kontakter som ger struktur och närhet.

Saco studentråd: Studenternas säkerhet måste gå först

Saco studentråd: Studenternas säkerhet måste gå först

DEBATT. Studenterna ska inte tvingas välja mellan att delta i undervisningen eller att följa myndigheternas rekommendationer. Se till att alla kan studera på ett säkert sätt, skriver Mimmi Rönnqvist och Albert Olin från Saco studentråd.