Barn- och elevombudet


L: Socialliberalerna tar ställning för eleverna som stör

L: Socialliberalerna tar ställning för eleverna som stör

REPLIK. Tvärtemot vad debattörerna för fram så vill Liberalerna öka Skolinspektionens mandat. Däremot är det hög till att lägga ner BEO, en myndighet som driver ärenden mot lärare som jobbar för studiero, skriver Roger Haddad (L).