Sveriges elevråd - Svea


SVEA: Utskottet ska inte förvränga våra åsikter

SVEA: Utskottet ska inte förvränga våra åsikter

DEBATT. Vi ser allvarligt på att en majoritet i utbildningsutskottet väljer att endast lyfta ut delar av vårt remissvar om högskolebehörighet utan att ge det sitt rätta sammanhang, skriver Jakob Amnér, förbundsordförande för SVEA.

Svea: Agera för en stärkt trygghet och studiero

Svea: Agera för en stärkt trygghet och studiero

DEBATT. Vi anser att det är absolut nödvändigt att regeringen och lokalpolitiker, istället för att agera genom kortsiktiga och enkla lösningar, satsar på att stärka det förebyggande och långsiktiga arbetet för att säkra tryggheten och studieron i landets skolor, skriver Jakob Amnér, förbundsordförande Sveriges elevråd.