Allt om Riktade statsbidrag

Riktade statsbidrag till högskolor har inte gett effekt

Riktade statsbidrag till högskolor har inte gett effekt

LÄROSÄTEN. Regeringen har i fyra år betalat bidrag till lärosäten för att de ska öka antalet lärarledda timmar och kvaliteten för studenterna. Men ännu kan man inte bevisa att pengarna gett någon effekt, menar UKÄ.