Finansieringen av returpappersinsamling

"Regeringen måste värna principen om att förorenaren ska betala"

SLUTREPLIK. Regeringen tänker skrota producentansvaret för returpapper för att rädda våra tidningar. En sådan förändring innebär att regeringen sänder en illavarslande signal om att principen om att förorenaren ska betala är något som man kan tumma på när det passar producenten, skriver Avfall Sverige tillsammans med sex bostadsorganisationer.