Den psykiska ohälsan

KD: Samverkan krävs för att lösa den psykiska ohälsan

KD: Samverkan krävs för att lösa den psykiska ohälsan

DEBATT. Dagens problem med psykisk hälsa kan inte enbart lösas av den enskilde eller av hälso- och sjukvården, i stället måste alla samhällssektorer bidra. Det skriver Kristdemokraternas Acko Ankarberg Johansson.