Försvarsberedningen

FOI: Knackigt inom rysk inrikespolitik

FOI: Knackigt inom rysk inrikespolitik

SÄKERHET. Rysslands utrikespolitik är i fokus i Försvarsberedningens rapport. Men även inrikespolitiken är under förändring, något som sällan diskuteras.

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"