Djurrättsaktivism

Ola Johansson (C): Djurrättsaktivister hotar demokratin

Ola Johansson (C): Djurrättsaktivister hotar demokratin

DEBATT. Några aktivister inom djurrättsrörelsen tvekar inte att hota människors liv för att rädda djurens. Deras hängivenhet påminner om terroristers och nynazisters, skriver Ola Johansson (C) som anser att regeringen måste agera för att skydda svenskt lantbruk och dess företagare.

Alexandra Anstrell (M): Bekämpa djurrättsterrorism

Alexandra Anstrell (M): Bekämpa djurrättsterrorism

DEBATT. Det sker en upptrappning av brott mot djurhållare, politiker och jägare som aldrig får normaliseras. Straffpåföljderna behöver bli strängare och en nationell samordning krävs, skriver Alexandra Anstrell (M).