Allt fler barn offer för minor i Ukraina

Publicerad i
2017-12-28

Antalet offer har ökat för varje år sedan kriget bröt ut 2014. Enligt rapporten Landmine Monitor 2017 dödades 275 människor av landminor i Ukraina under 2016, medan 510 skadades. Sammanställningen för 2017 är inte klar än, men fjolårets siffror kan jämföras med sammanlagt 158 döda och skadade 2014 samt 706 döda och skadade 2015.

läs mer


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar