Ny folder om säkra produkter på arabiska

Under året har Elsäkerhetsverket anordnat praktik för nyanlända från Syrien. Tre praktikanter har fått lära sig om hur myndigheten arbetar med elsäkerhet. Ett projekt som de hjälpte till med var att översätta foldern ”Säkra produkter” till arabiska.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar