Svenska Freds på Folk och försvars rikskonferens 2018

Svenska Freds ordförande Agnes Hellström deltar på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 14-16 januari. Syftet med vår medverkan är som vanligt att nyansera debatten och bredda det alltmer slutna rum som konferensen blivit för säkerhetspolitiska frågor. Vi har också märkt hur civilsamhället allt mer utestängs och förminskas i debatten. 

läs mer


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar