Uppdaterade råd om koffein för gravida

Livsmedelverket har uppdaterat råden om koffein för gravida. Tidigare råd baserades på att koffeinintag över 300 mg/dag kan öka risken för missfall. Senare forskning visar att fostrets vikt dessutom kan påverkas redan vid intag över 200 mg/dag. Det gör att rådet nu ändras något.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar