Sverige är godkänt för export av fläskkött till Filippinerna

Sveriges satsning för att öka den svenska livsmedelsexporten har gett resultat. Svenska köttproducenter kan nu exportera fläskkött till Filippinerna. Exportgodkännandet är resultatet av ett nära och effektivt samarbete mellan regeringen, myndigheter, berörda företag och branschorganisationer.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar