Samlad strålsäkerhetsvärdering av AB Svafo

Verksamheten vid AB Svafo (Svafo) har utvecklats positivt och uppfyller gällande krav på strålsäkerhet i tillräcklig omfattning. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i 2019 års samlade strålsäkerhetsvärdering.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar