Strålsäkerhetsmyndigheten godkänner nedmontering av Ågestaverket

Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat att godkänna säkerhetsredovisningen för nedmontering och rivning av Ågestaverket. Beslutet innebär att nedmontering och rivning av Ågestaverket nu får påbörjas men innan nedmonteringsåtgärderna startar ska projekten anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar