Strålsäkerhetsmyndigheten godkänner nedmontering och rivning av reaktorerna Barsebäck 1 och 2

Strålsäkerhetsmyndigheten godkänner säkerhetsredovisningen för nedmontering och rivning av Barsebäck 1 och 2 vilket innebär att övergången från servicedrift till skedet nedmontering och rivning får påbörjas. Innan åtgärder för att montera ned och riva reaktorerna får vidtas ska dessa anmälas till


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar