Samlad strålsäkerhetsvärdering av Cyclifes anläggningar för radioaktivt avfall

Verksamheten vid Cyclife Sweden AB (Cyclife) har haft en positiv utveckling när det gäller strålsäkerhet och bedrivs i huvudsak enligt gällande krav. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i 2019 års samlade strålsäkerhetsvärdering, som är den första värderingen sedan bolaget bildades.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar