Förslag om förenklad hantering av vildsvin har lämnats till regeringen

Särskilt utbildade jägare ska få sälja kött från upp till tio vildsvin direkt till konsument. Ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter förtydligas. Det är några av förslagen för en förenklad hantering av vildsvinskött som lämnats till regeringen.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar