Matens ursprung viktigast när svensken handlar mat

Matens ursprung, näringsinnehåll och den egna etiska kompassen är de viktigaste aspekterna när svenskar handlar mat. Konsumenterna i Sverige litar i stort på att inte bli sjuka av maten,högre grad än i flera andra länder på maten men oroar sig för antibiotika, bekämpningsmedelsrester och miljögifter. På flera punkter skiljer sig svenskarna från resten av EUuropa. Det visar en undersökning genomförd av EFSA.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar