Tydlighet om eldningsförbud i ny vägledning

I en ny vägledning ger MSB kommuner och länsstyrelser stöd i att bedöma behovet av, besluta om och kommunicera ett eldningsförbud. Förbud bör omfatta områden som ligger utanför sammanhållen bebyggelse – det vill säga skog, eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas till skog.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar