Erfarenhetsutbyte om totalförsvarsläget

När Sveriges landshövdingar och myndighetschefer för övriga bevakningsansvariga myndigheter samlades den 3 juni för chefsmöte inom totalförsvaret var fokus på att utveckla formerna för myndigheternas planering för höjd beredskap. Genom ett erfarenhetsutbyte delades exempel om vad som görs i olika myndigheter samt behoven för att komma framåt.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar