Arbetslösheten minskar mest bland män

Arbetslösheten fortsätter att sjunka och den minskar snabbast bland män. En förklaring är att en större andel utrikes födda män nu får jobb. På ett år har antalet inskrivna arbetslösa totalt minskat med 18 000 personer. Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att 348 000 personer var inskrivna som arbetslösa i slutet av februari. Det motsvarar en arbetslöshetsnivå på 6,9 procent, jämfört med 7,4 procent samma månad för ett år sedan. Allra mest sjunker arbetslösheten bland männen. På ett år har antalet arbetslösa män som är inskrivna på Arbetsförmedlingen minskat med 14 000, till knappt


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar