Svenskt Vatten förstärker inom public affairs
Har du koll på politiska processer i Sverige och i EU och intresse för hållbarhet? Nu söker vi på Svenskt Vatten förstärkning inom public affairs.

Om Svenskt Vatten Sveriges bransch för vatten och avlopp, VA-branschen, är under ett utmanande förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet. Klimatförändring, urbanisering, omvärldsläget, affärsutveckling och nya regleringar är några av drivkrafterna. Förändringsfönstret står öppet och branschen har chans att på allvar bidra till en hållbar samhällsutveckling. Svenskt Vatten är branschorganisationen för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag - VA-organisationerna. Svenskt Vattens vision är att Sverige ska ha rent dricksvatten, friska sjöar och hav. Vi företräder och driver våra medlemmars intressen i nationella och internationella sammanhang. Ditt sammanhang på Svenskt Vatten Vår målsättning är att vara en stark aktör och pådrivare för en hållbar vattenanvändning. Våra huvudsakliga arbetsområden är policyutveckling, forskning, medlemsstöd och kunskapsöverföring. Hos oss utgör omvärlden en stark faktor. Forskning, nätverkande, media, politiska utspel utgör naturliga inslag. Det ställer krav på såväl operativt, taktiskt och strategiskt agerande. Samverkan med andra intressenter och våra medlemmar är två viktiga ingredienser. Du ingår i enheten för vattentjänster och policyutveckling som består av erfarna personer med stark motor inom sina sakområden (dricksvatten- och avloppsfrågor, juridik, miljö, teknik, och policyutveckling). Rollen som PA-ansvarig på Svenskt Vatten Du kommer att ingå i ett team av seniora experter, pressansvarig och kommunikatörer och du ansvarar för att hålla ihop Svenskt Vattens lobby- och påverkansarbete tillsammans med VD och enhetschefer. Du rapporterar till enhetschefen för vattentjänster och policyutveckling. I de huvudsakliga arbetsuppgifterna ingår att:
 • Verka för långsiktigt goda villkor för Sveriges VA-organisationer
 • Hålla ihop politiska påverkansprocesser tillsammans med andra på kansliet, både på nationell som EU-nivå.
 • Följa upp initiativ, debattartiklar och projekt inom ansvarsområdet
 • Lägga upp påverkans- och mediaplaner för olika frågor.
 • Bevaka den allmänpolitiska utvecklingen och bedöma hur den påverkar Svenskt Vattens frågor
 • Hålla kontakter med politiska företrädare för alla riksdagspartier
 • Hålla ihop möten och underlag inför med Regeringskansliet
Resor inom och utom landet kan förekomma. Din bakgrund Du har arbetat med politisk påverkan i medlemsstyrd organisation, branschförening, politiskt parti eller kommunsektorn. Du har goda kunskaper om hur politiska beslut tas på riksnivå i Sverige. Det är meriterande att ha goda kunskaper om hur politiska beslut på tas EU-nivå. Du har erfarenhet och förståelse för förutsättningarna för hur media arbetar i Sverige. Vem är du/Dina egenskaper Som person är du kommunikativ, strukturerad och handlingskraftig. Du ser möjligheter och tillfällen och agerar flexibelt utifrån förutsättningarna. Du har ett prestigelöst och avväpnande förhållningssätt som skapar trygghet för din omgivning. Du är bra på att lyssna in andra människor. Du är snäll, äkta och tydlig. Du mår som bäst när det finns stora mängder glädje, mod och tillit. Tjänsten och ansökan Tjänsten är i första hand ett vikariat på nio månader men det finns möjlighet till förlängning. Vi tänker att du utgår från vårt trevliga kontor i Alvik, Stockholm. Ansökan skickas via e-post till Henrik Wingfors. Läs gärna mer om oss på www.svensktvatten.se Sista ansökningsdatum den 12 december 2022. Tjänsten söks via knappen "sök jobb" på denna sida. Kontakt: Henrik Wingfors, enhetschef Vattentjänster och Policyutveckling, henrik.wingfors@svensktvatten.se, tfn 076-623 63 55

  Icon
  Hitta Sveriges bästa chefer och specialister – nå dem som har liknande tjänster idag
  Uppnå unik exponering med en platsannons på Altinget