Juli 2019

Söndag 7 juli

 • Sverigedemokraternas dag i Almedalen

Lördag 6 juli

 • Kristdemokaternas dag i Almedalen

Fredag 5 juli

 • Socialdemokraternas dag i Almedalen

Torsdag 4 juli

Onsdag 3 juli

Tisdag 2 juli

 • Vänsterpartiets dag i Almedalen

Måndag 1 juli

Juni 2019

Söndag 30 juni

 • Almedalsveckan 2019

  Almedalsveckan arrangeras för 51:a gången. 

Fredag 28 juni

 • Utredning: En översyn av den straffrättsliga terrorismlagstiftningen

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Tisdag 25 juni

KL. 11:00
 • Margot Wallström (S) deltar i en interpellationsdebatt

  Utrikesminister Margot Wallström (S) svarar på följande interpellation:

Tisdag 18 juni

KL. 15:30

Fredag 14 juni

 • Utredning: Skydd för barn som bevittnar våld eller andra brottsliga handlingar och ansvar för uppmaning att begå självmord, Dir. 2018:48

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Torsdag 13 juni

KL. 10:30
 • Försvarsutskottet sammanträder

KL. 10:00
 • Föreläsning: Pågående Nato-forskning inom ledningsområdet

  David S. Alberts föreläser om Nato-forskning. 

KL. 8:00

Onsdag 12 juni

KL. 16:00
KL. 16:00
KL. 15:00
 • Politikerveckan i Järva 2019

  Järvaveckan är en stor mötesplats för samhällsengagemang. Företag, föreningar, myndigheter, organisationer, politiker och medborgare inbjuds för att vara på plats och bidra med expertis och perspektiv. 

Tisdag 11 juni

KL. 11:00