Mars 2020

Torsdag 26 mars

KL. 10:00
 • Försvarsutskottet sammanträder

KL. 9:30
KL. 7:45
 • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet sammanträder

Tisdag 24 mars

KL. 18:00
 • INSTÄLLT. Seminarium: Sveriges utrikespolitik – ett samtal med utrikesministern Ann Linde

  STOCKHOLM. Olof Palme International Center bjuder in till seminarium om Sveriges utrikespolitik. 

KL. 13:00
 • Ann Linde (S) deltar i en interpellationsdebatt

   

  Utrikesminister Ann Linde (S) svarar på följande interpellation: 

   

KL. 10:00
 • INSTÄLLT. Workshop: Säkerhetsskydd och internationella frågor

  STOCKHOLM. Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) bjuder in till workshop där säkerhetslagstiftningen i relation till internationella frågor diskuteras. 

Måndag 23 mars

 • EU:s ministerråd: Utrikesrådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Fredag 20 mars

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Den geopolitiska teknologiska maktkampen mellan USA och Kina – hur påverkas Sverige?

  CYBER- & INFORMATIONSSÄKERHET - Medverkar gör Erik Windmar, samordnare för cybersäkerhet på Regeringskansliet, Statsrådsberedningen. 

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om förstärkningsresurser för brandsläckning från luften

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Torsdag 19 mars

KL. 16:00
KL. 10:00
 • Försvarsutskottet sammanträder

KL. 9:30

Onsdag 18 mars

KL. 16:00
 • Beslut i riksdagen: Försvarsutskottet

  Riksdagen fattar beslut efter att ha hållit ärendedebatter.

   

KL. 10:00
 • INSTÄLLT. Seminarium: Förutsättningar för ett försvar i tillväxt

  STOCKHOLM. Folk och Försvar bjuder in till seminarium om vad som behövs för att nå upp till målsättningarna kring försvaret. 

Tisdag 17 mars

KL. 13:00

Måndag 16 mars

KL. 15:00
 • INSTÄLLT. Seminarium: Klimat och säkerhet: vad vill och kan Sverige göra internationellt?

  STOCKHOLM. Utrikespolitiska institutet bjuder in till seminarium om Sveriges prioriteringar kring klimat och säkerhet. 

Fredag 13 mars

 • EU:s ministerråd: RIF-rådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Torsdag 12 mars

KL. 9:30
 • EU:s ministerråd: Utrikesrådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor. På dagordningen finns förberedelse inför WTO:s minikonferens, samt diskussioner kring bilaterala handelsförbindelser med Kina och USA, och spridningen av covid-19.

Onsdag 11 mars

KL. 10:00
 • Seminarium: Hur förbereder vi oss för en kärnteknisk olycka?

  STOCKHOLM. Folk och Försvar bjuder in till ett seminarium om krisberedskap kring en potentiell kärnkraftsolycka.