Juli 2020

Fredag 31 juli

 • Utredning: Skadestånd vid överträdelser av grundlagsskyddade fri- och rättigheter, Dir. 2018:92

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Måndag 13 juli

 • EU:s ministerråd: Utrikesrådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

   

Torsdag 9 juli

KL. 11:00

Torsdag 2 juli

KL. 9:00
 • Digitalmedalen: Experter om IT-säkerhet i arbetet

  WEBB. Tankesmedjan Futurion bjuder in till sin och Altingets Almedalssatsning, dagens tema är integritet och arbetsliv. Webbinarier, livesändningar och intervjuer om 

Onsdag 1 juli

KL. 9:00
 • Webbinarium: Perspektiv på pandemin

  WEBB. Totalförsvarets forskningsinstitut och Folk och Försvar bjuder in till ett webbsänt seminarium om säkerhetsfrågor under coronapandemin. 

   

Juni 2020

Tisdag 30 juni

 • Utredning: Genomförande av visselblåsardirektivet, Dir. 2019:24

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Torsdag 25 juni

KL. 13:00
 • Webbinarium: Oljan och säkerhetspolitiken - ett paradigmskifte?

  WEBB. Folk och Försvar bjuder in till ett webbsänt seminarium om olja och Sveriges internationella relationer och säkerhetspolitik. 

Onsdag 24 juni

KL. 15:00
 • Webbinarium: Försvarshögskolans rektorssamtal

  WEBB. Försvarshögskolans rektor, Robert Egnell, och chefen för SIPRI, Dan Smith, ska hålla samtal om det internationella säkerhetsläget och politiskt ledarskap. 

Onsdag 17 juni

KL. 17:00
 • Webbinarium: Digital föreläsning om minor

  WEBB. Det svenska FN-förbundet bjuder in till ett webbsänt seminarium om minröjning. 

KL. 8:45
 • Webbinarium: Vad händer med krisledningen när den måste bli digital?

  WEBB. Mittuniversitetet bjuder in till ett webbsänt seminarium om digitalt stabsarbete under coronapandemin. 

Tisdag 16 juni

KL. 15:00
KL. 15:00
KL. 13:00
 • Webbinarium: Hur kommer 5G utveckla vårt samhälle?

  WEBB. Framtidsarenan bjuder in till ett samtal om 5G och hur det kan användas för att stärka samhällsviktiga funktioner.

KL. 8:45
 • Webbinarium: När krisplanen inte ”går i takt med” verksamheten

  WEBB. Mittuniversitetet bjuder in till ett webbsänt seminarium om kommunal krisplanering. 

KL. 8:45
 • Webbinarium: När varannan tugga är importerad mat – kan Foodtech öka svensk matproduktion och ge jobb i glesbygd?

  WEBB. Mittuniversitetet bjuder in till ett webbsänt seminarium om omställningen till en hållbar och mindre sårbar livsmedelsberedskap. 

   

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra en myndighetsanalys av Datainspektionen

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • EU:s ministerråd: Utrikesrådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

   

Måndag 15 juni

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att göra en översyn av de svenska beredskapsflygplatserna

  Sista datum att slutredovisa uppdraget.

 • EU:s ministerråd: Utrikesrådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Polismyndigheten att utvärdera den tidsbegränsade amnestin för explosiva varor

  Sista datum för Polismyndigheten att redovisa uppdraget.