Mars 2020

Onsdag 4 mars

 • Remiss: Ett nytt regelverk för Schengens informationssystem (SIS) (Ds 2019:27)

  Sista datum att svara på remissen.

Torsdag 5 mars

 • Remiss: Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande (Ds 2019:28)

  Sista datum att svara på remissen.

Torsdag 12 mars

 • Remiss: Säkerhetsprövning av domare (Ds 2019:26)

  Sista datum att svara på remissen.

Tisdag 17 mars

 • Remiss: En ny terroristbrottslag (SOU 2019:49)

  Sista datum att svara på remissen.

Fredag 20 mars

 • Remiss: Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en utvärdering av den nedre promillegränsen för sjöfylleri (Ds 2019:22)

  Sista datum att svara på remissen.

Onsdag 25 mars

 • Remiss: En mer effektiv tillgång till Migrationsverkets personuppgifter för Säkerhetspolisen (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

Tisdag 31 mars

 • Remiss: Uppenbart ogrundade asylansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer (Ds 2020:2)

  Sista datum att svara på remissen.

April 2020

Fredag 3 april

 • Remiss: Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter, (Promemoria) (Ds 2020:5)

  Sista datum att svara på remissen.

Torsdag 23 april

 • Remiss: Konkursförfarandet (Ds 2019:31)

  Sista datum att svara på remissen.

Tisdag 28 april

 • Remiss: De brottsbekämpande myndigheternas direktåtkomst till beskattningsdatabasen (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

Maj 2020

Onsdag 13 maj

 • Remiss: Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument – genomförande av non-cash-direktivet (Ds 2020:1)

  Sista datum att svara på remissen.

Tisdag 19 maj

 • Remiss: Revisorsinspektionens promemoria En ny ordning för revisorers ansvarsförsäkring (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.