September 2019

Måndag 23 september

 • Remiss: Undantag inom det försvars- och säkerhetspolitiska området från lagen om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

Oktober 2019

Tisdag 1 oktober

 • Remiss: Hemställan om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort

  Sista datum att svara på remissen.

Söndag 20 oktober

 • Remiss: Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter (Ds 2019:12)

  Sista datum att svara på remissen.

Torsdag 31 oktober

 • Remiss: En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor (Ds 2019:14)

  Sista datum att svara på remissen.

November 2019

Onsdag 13 november

 • Remiss: Digital kommunikation i domstolsprocesser (Ds 2019:18)

  Sista datum att svara på remissen.

Fredag 15 november

 • Remiss: Stora brottmål – nya processrättsliga verktyg (SOU 2019:38)

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34)

  Sista datum att svara på remissen.

Måndag 18 november

 • Remiss: Kompletterande bestämmelser till ny EU-förordning om sprängämnesprekursorer (Ds 2019:17)

  Sista datum att svara på remissen.