Juli 2019

Onsdag 31 juli

 • Remiss: Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag (Ds 2019:6)

  Sista datum att svara på remissen.

Augusti 2019

Fredag 2 augusti

 • Remiss: Domstolsverkets promemoria Begäran om författningsändring när det gäller direktåtkomst till belastningsregistret (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Domstolsverkets promemoria Domstolsverket bör ges rätt att föreskriva om att domstolarna ska använda e-arkivet (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

Fredag 23 augusti

 • Remiss: Reglering av vapenmagasin (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

Måndag 26 augusti

 • Remiss: Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar (Ds 2019:10)

  Sista datum att svara på remissen.

Fredag 30 augusti

 • Remiss: Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation (SOU 2019:14)

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Passdatalag – en ny lag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning (Ds 2019:5)

  Sista datum att svara på remissen.

September 2019

Söndag 15 september

 • Remiss: En effektivare handläggning av ärenden om överförande av straffverkställighet (Ds 2019:9)

  Sista datum att svara på remissen.

Torsdag 19 september

 • Remiss: Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord (SOU 2019:32)

  Sista datum att svara på remissen.

Måndag 23 september

 • Remiss: Undantag inom det försvars- och säkerhetspolitiska området från lagen om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

Oktober 2019

Tisdag 1 oktober

 • Remiss: Hemställan om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort

  Sista datum att svara på remissen.

Söndag 20 oktober

 • Remiss: Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter (Ds 2019:12)

  Sista datum att svara på remissen.

Torsdag 31 oktober

 • Remiss: En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor (Ds 2019:14)

  Sista datum att svara på remissen.

November 2019

Fredag 15 november

 • Remiss: Stora brottmål – nya processrättsliga verktyg (SOU 2019:38)

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34)

  Sista datum att svara på remissen.