Januari 2018

Torsdag 25. januari

 • Remiss: EU:s dataskyddsreform – anpassningar av vissa författningar om allmän ordning och säkerhet

Tisdag 30. januari

 • Remiss: Datalagring – brottsbekämpning och integritet

Februari 2018

Fredag 9. februari

 • Remiss: Miljösanktionsavgift för överträdelser av vissa förbud om marint bränsle i svavelförordningen

  Sista datum att svara på remissen.

Måndag 12. februari

 • Remiss: Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i (SOU 2017:70 )

Tisdag 20. februari

 • Remiss: Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd

  Sista datum att svara på remissen.

 • Utredning: Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet

  Sista datum för remissvar till Justitiedepartementet.

 • Remiss: Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet

Fredag 23. februari

 • Remiss: Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer

  Sista datum för att svara på remissen.

Mars 2018

Fredag 2. mars

 • Remiss: Uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder och preskription (SOU 2017:84)

  Sista datum att svara på remissen. 

Måndag 5. mars

 • Remiss: Rätten till offentlig försvarare – Genomförande av EU:s rättshjälpsdirektiv

Tisdag 6. mars

 • Remiss: Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet

Onsdag 7. mars

 • Remiss: Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85 )

  Sista datum att svara på remissen.

Torsdag 8. mars

 • Remiss: Utvidgat hinder mot erkännande av barnäktenskap

  Sista datum att svara på remissen.

Fredag 9. mars

 • Remiss: Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation (Ds 2017:62)

Torsdag 15. mars

 • Remiss: Säkerhetshöjande åtgärder vid Sametingets sammanträden

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Tidiga förhör – nya bevisregler i brottmål (SOU 2017:98)

Torsdag 22. mars

 • Remiss: Klarlagd identitet – om utlänningars rätt att vistas i Sverige, inre utlänningskontroller och missbruk av resehandlingar

  Sista datum att svara på remissen.

April 2018

Fredag 20. april

 • Remiss: Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov ( SOU 2017:100)

  Sista datum att svara på remissen.