April 2020

Måndag 20 april

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Cyber-samverkan mellan företag och myndigheter - hur gå till väga?

  Medverkar gör Robert Limmergård, generalsekreterare, och Annika Avén, ansvarig cyberförsvar - Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF). 

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Den geopolitiska teknologiska maktkampen mellan USA och Kina – hur påverkas Sverige?

  Medverkar gör Erik Windmar, samordnare för cybersäkerhet på Regeringskansliet, Statsrådsberedningen. 

Maj 2020

Torsdag 14 maj

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Det psykologiska kriget och hotet mot demokratin

  Medverkar gör Martin Kragh, chef för Utrikespolitiska institutets Rysslands- och Eurasien-program.

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Det psykologiska cyberkriget och hotet mot demokratin

  Medverkar gör Martin Kragh, chef för Utrikespolitiska institutets Rysslands- och Eurasien-program.  

Måndag 25 maj

 • Konferens: Två år med dataskyddsreformen

  Om Datainspektionens aktuella arbete och samarbeten. 

Onsdag 27 maj

 • Konferens: Brandkonferensen 2020

  Årlig konferens för verksamma inom räddningstjänsten. 

Söndag 31 maj

 • Utredning: En ny myndighet för psykologiskt försvar, Dir. 2018:80

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Juni 2020

Torsdag 11 juni

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Dropbox, OneDrive och Icloud - (Cyber-)säkerhet i molntjänster

  Medverkar gör Ann-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef på Internetstiftelsen i Sverige.

Måndag 15 juni

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Polismyndigheten att utvärdera den tidsbegränsade amnestin för explosiva varor

  Sista datum för Polismyndigheten att redovisa uppdraget. 

Juli 2020

Fredag 31 juli

 • Utredning: Skadestånd vid överträdelser av grundlagsskyddade fri- och rättigheter, Dir. 2018:92

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Augusti 2020

Lördag 15 augusti

 • Utredning: Den framtida svenska migrationspolitiken, Dir. 2019:32

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Onsdag 26 augusti

 • Utredning: Några frågor på tryck- och yttrandefrihetens område, Dir. 2018:51

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

September 2020

Tisdag 1 september

 • Utredning: Nya konsumentköpregler, Dir. 2019:45

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Onsdag 30 september

 • Utredning: Straffansvar för hedersrelaterat våld och förtryck, Dir. 2019:43

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

December 2020

Tisdag 1 december

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att ta fram ett nationellt avhopparprogram

  Sista datum att slutredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Brottsförebyggande rådet om informationsdelning i arbetet för att förebygga brott

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Fredag 11 december

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra informations- och utbildningsinsatser med anledning av en ny sexualbrottslagstiftning

  Sista datum för Brottsoffermyndigheten att slutredovisa uppdraget. 

Måndag 14 december

 • Utredning: Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) – åtgärder för ett svenskt deltagande, Dir. 2019:82

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Torsdag 31 december

 • Utredning: Delegation för migrationsstudier

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Januari 2021

Söndag 31 januari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen

  Sista datum att redovisa uppdraget.