Oktober 2019

Onsdag 23 oktober

KL. 9:00
 • Reservkraftdag 2019

  En mötesplats för diskussioner om reservkraftfrågor.

KL. 10:00
 • CBRNE-dagarna 2019

  Konferens i Umeå med fokus på CBRNE-frågor med koppling till totalförsvaret.

November 2019

Lördag 2 november

 • Vänsterdagarna

  Vänsterpartiets kommun och landstingsdagar 

Onsdag 6 november

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att genomföra Politikernas trygghetsundersökning för valåret 2018

  Sista datum för Brottsförebyggande rådet att redovisa uppdraget. 

Tisdag 12 november

 • Kvalitetsmässan 2019

  Konferensen riktar sig till alla som arbetar med att utveckla de offentliga verksamheterna. Årets tema är Ett smartare samhälle. 

Onsdag 13 november

KL. 10:00
 • Konferens: Oljeskadeskydd

  Nationell konferens för oljeskadeskydd 2019.

Fredag 15 november

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att redovisa underlag till försvarspolitisk proposition för perioden 2021–2025

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Tisdag 19 november

 • Konferens: Mötesplats samhällssäkerhet 2019

  Mötesplatsen riktar sig till den som är engagerad i frågor rörande totalförsvar, krisberedskap och strategiskt säkerhetsarbete. 

Måndag 25 november

KL. 8:00
 • Konferens: Internetdagarna

  Två dagar om bland annat digitalisering inom vården och skolan samt om artificiell intelligens i offentlig sektor.

Tisdag 26 november

 • Konferens: Försvarsföretagsdagarna

  Försvarsmakten, FMV, SMED och Säkerhets- och försvarsföretagen anordnar Försvarsföretagsdagarna 2019.

Torsdag 28 november

KL. 9:00
 • Seminarium: Lärdomar från skogsbranden 2014

  Forskare bjuds in för att presentera deras forskning om lärdomarna efter skogsbranden i Västmanland 2014.

December 2019

Söndag 1 december

 • Utredning: Näringslivets roll inom totalförsvaret samt försörjningstrygghet i fråga om försvarsmateriel, Dir.2018:64

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Tisdag 3 december

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Cybersäkerhet på den politiska dagordningen - hur skyddar vi Sverige och regeringen?

  Medverkar gör Erik Windmar, samordnare för cybersäkerhet på Regeringskansliet, Statsrådsberedningen.

Januari 2020

Måndag 20 januari

 • Utredning: Strängare regler om utländska månggiften, Dir. 2018:68

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Februari 2020

Torsdag 13 februari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda som sprids via internet och sociala medier

  Sista datum för FOI att slutredovisa uppdraget.

Fredag 14 februari

 • Regeringsuppdrag: Förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige

  Sista datum för Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen att slutredovisa uppdraget.

Mars 2020

Tisdag 31 mars

 • Utredning: Skadestånd vid överträdelser av grundlagsskyddade fri- och rättigheter, Dir. 2018:92

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter, Dir. 2018:89

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar, Dir. 2018:79

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Maj 2020

Torsdag 14 maj

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Det psykologiska kriget och hotet mot demokratin

  Medverkar gör Martin Kragh, chef för Utrikespolitiska institutets Rysslands- och Eurasien-program.