Maja Andersson

Debattredaktör

Maja har arbetat på Altinget Sverige sedan 2019. Hon är debattredaktör för portalerna Arbetsmarknad, Miljö och energi, Rikspolitik, Säkerhet, Utbildning samt Vård och hälsa

Maja har en fil.kand i statsvetenskap från Uppsala universitet.

Kontakt:
Telefon: 076-669 67 56
ma@altinget.se
Altinget