Ungdomar underskattar behovet av krisförberedelse

KORTNYTT. MSB:s årliga undersökning bland Sveriges artonåringar visar att en majoritet tror att de behöver klara sig utan offentlig hjälp i maximalt två dygn. 

Endast en av tre svenska artonåringar har vatten för tre dagar och ännu färre har förberett sig för att kunna kommunicera och motta information om elen skulle försvinna. 

I själva verket skulle samhällets resurser först gå till de mest utsatta, vilket betyder att de allra flesta skulle behöva vara utan vatten, mat, värme och kommunikation betydligt längre än två dagar, det meddelar MSB i ett pressmeddelande. 

Undersökningen visar också att krisberedskap är ett ämne som diskuteras bland ungdomar. Över hälften av de tillfrågade uppger att de under de senaste månaderna pratat med andra om kriser och förberedelse. Tre av fyra tycker att samhällets krisberedskap är ett viktigt ämne. 

Login