Totalförsvarsförmågan ska stärkas

KORTNYTT. Försvarsmakten och Länsstyrelsen på Gotland har fått i uppdrag av regeringen att stärka totalförsvarsförmågan till och med 2020. 

Uppdraget till Försvarsmakten och Länsstyrelsen i Gotlands län består av att genomföra ett projekt om samverkan och organisation inom totalförsvaret i Gotlands län under 2018 till och med 2020. 

Regeringens uppdrag syftar till att skapa en permanent samverkansorganisation på Gotland med nödvändiga personella och materiella resurser. Uppdraget ska delredovisas årligen fram till en slutredovisning i februari 2021.

– Med försvarsbeslutet 2015 har vi fokuserat på bygget av ett nytt totalförsvar och vår vision om ett robust sammanhängande totalförsvar inkluderar ett antal steg inklusive en stor totalförsvarsövning 2020, den första som hålls på över 20 år, säger försvarsminister Peter Hultqvist i ett pressmeddelande. 

Login