Sveriges kommande cyberförsvar – regeringen måste ge svar

ANALYS. Nästan 11 år efter Frankrike får vi ett nationellt cybersäkerhetscenter. Men för att nå samma framgång som motsvarigheten i andra länder, finns det vissa frågor som regeringen behöver svara på.

Försvarets radioanstalts (FRA) förra gd, Dag Hartelius, sade i en intervju:

– Sverige har en stor it-säkerhetsskuld.

Svenska samhället var tidigt ute att datorisera och digitalisera, men man har inte alltid tänkt på säkerheten kring det.

Login