Svenskt Vatten om undantag för försvaret: ”Orimligt”

Regeringen vill tillåta Försvarsmakten att bryta sina miljövillkor vid övningar med utländska förband. Organisationen Svenskt Vatten kritiserar att förslaget inte ens berör dricksvatten och vattenskydd. ”Vi anser att man inte kan släppa fram den här typen av risker”, säger miljöexperten Peter Sörngård.

Vid övningar med utländska förband ska Försvarsmakten tillåtas bryta uppsatta villkor och försiktighetsmått i sina miljöstillstånd. Svenskt Vatten påtalar att regering helt tycks ha glömt bort riskerna för dricksvattnet och att kommunerna lämnas med skadeståndsansvaret.
Vid övningar med utländska förband ska Försvarsmakten tillåtas bryta uppsatta villkor och försiktighetsmått i sina miljöstillstånd. Svenskt Vatten påtalar att regering helt tycks ha glömt bort riskerna för dricksvattnet och att kommunerna lämnas med skadeståndsansvaret.Foto: Fredrik Sandberg/TT
Johanna Alskog

Nyligen skickade klimat- och näringslivsdepartementet ut ett förslag på remiss om att tillåta Försvarsmakten att bryta mot uppsatta villkor och försiktighetsmått i sina miljötillstånd vid övningar med utländska förband. Det här har fått branschorganisationen Svenskt Vatten att slå bakut.

– Vi anser att man inte kan släppa fram den här typen av risker, säger Svenskt Vattens miljöexpert Peter Sörngård till Altinget.

I sitt remissvar till departementet påpekar Svenskt Vatten att regeringens promemoria helt utelämnar frågan om vilka konsekvenser förslaget kan få för vattenkvaliteten, trots att just militärövningar kan orsaka flera typer av utsläpp som påverkar vattenförekomster. ”Exempel på utsläpp som kan förekomma är PFAS, bly och andra tungmetaller och Försvarsmakten använder flygbränsle, diesel, oljor och andra kemikalier.” skriver Svenskt Vatten.

Altinget logoSäkerhet
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget säkerhet får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00