SSM vill mäta strålning i vildsvin

KORTNYTT. Strålsäkerhetsmyndigheten vill mäta cesiumhalten i vildsvinsköttet i de områden som drabbades mest av nedfall efter Tjernobylolyckan år 1986.

Cesiumhalten i vildsvin har inte studerats särskilt mycket i Sverige. Vildsvinsstammen var begränsad år 1986 när Tjernobylolyckan inträffade. I de områden som drabbades av mest nedfall var stammen i princip obefintlig, enligt ett pressmeddelande från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Nu vill Strålsäkerhetsmyndigheten förbättra kunskaperna och bekostar därför mätningar av cesium-137 av vildsvin som är skjutet i Södermanlands, Västmanlands, Uppsala, Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands eller Västerbottens län. Motkravet är att myndigheten får ta del av mätresultaten samt uppgifter om var och när djuret är skjutet.

Studier från andra länder visar att halterna av cesium -137 tenderar vara ganska höga i just vildsvin.

Login