Signalspaning och nya lagar ska fånga fler terrorister

LAGFÖRSLAG. Regeringen vill införa två nya brottsrubriceringar för att kunna straffa personer som är aktiva i terroristorganisationer. För att underlätta utredning av brotten ska polisen få lättare tillgång till signalspaning.

Lagrådsremissen som regeringen lägger fram föreslår att det ska bli straffbart att delta i, finansiera deltagande i och ha samröre med en terroristorganisations verksamhet. Det ska även bli straffbart att offentligt uppmana och rekrytera till deltagande samt resa utomlands för att delta i en terroristorganisation. 

Regeringen föreslår därmed två nya brott. Deltagande i och samröre med en terroristorganisation.  

Brotten undantas också från kravet om dubbel straffbarhet. 

Login