Debatt

SD: Sverige kan inte acceptera religiösa samfund som agerar hallickar

Lika mycket som vi annars bekämpar de kriminella nätverk som sysslar med människohandel och organiserad prostitution, måste vi bekämpa de kulturella särarter som legitimeras och bedrivs inom ramen för muslimska samfund. Undantaget för hemlig dataavläsning mot moskéer bör tas bort. Det skriver Tobias Andersson (SD), rättspolitisk talesperson, och Mikael Eskilandersson (SD), civilpolitisk talesperson.

”Det är vanligt förekommande att imamer viger par utifrån en för berörda parter välkänd plan om att det är fråga om korta och tillfälliga äktenskap där en summa pengar utbyts.”
”Det är vanligt förekommande att imamer viger par utifrån en för berörda parter välkänd plan om att det är fråga om korta och tillfälliga äktenskap där en summa pengar utbyts.”Foto: Anmar Khalil/AP/TT
Mikael Eskilandersson
Tobias Andersson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Den systematiska människohandeln och sexköpen som bedrivs via tillfälliga äktenskap, i många fall via religiösa samfund och religiösa ledare, måste stoppas. Ett parallellt samhälle har under de senaste mandatperiodernas regeringar vuxit sig starkt i Sverige, där kulturella vanor och värderingar tillåter helt främmande uttryck som strider mot svensk demokrati och grundläggande värderingar.

”Utan tvivel sexhandel”

Nyligen rapporterades att människohandel, försäljning och köp av sexuella tjänster förekommer i stor omfattning i Sverige, inte sällan genom religiösa samfund under imamers ledning eller samordning. Över hälften av tillfrågade muslimska församlingar uppger att de kan medverka till dessa sexköp. Det är vanligt förekommande att imamer viger par utifrån en för berörda parter välkänd plan om att det är fråga om korta och tillfälliga äktenskap där en summa pengar utbyts. Detta är utan tvivel sexhandel.

Religiösa samfund som agerar hallickar är något som Sverige inte kan acceptera, det är så långt ifrån våra normer och värderingar att det nästan förefaller overkligt.

I rapporten Trafficking in Persons från det amerikanska utrikesdepartementet 2021, framgår att arbetet för att stoppa människohandel och exploatering kan bli bättre i Sverige. Skulle även den systematiska sexhandeln kopplad till religiösa samfund i Sverige räknas in, skulle resultatet visa på ännu större behov av åtgärder i Sverige. Vi frågar oss om regeringen alls vill ta tag i det allvarliga läget med människohandel i Sverige?

Prostituerade kvinnor vittnar om att muslimska ledare tar betalt för att leda vigselceremonier innan sexköp för att sexköparna kräver det. Detta eftersom sex utanför äktenskapet är förbjudet inom islam. Sexualbrott förekommer alltså i religionens namn. Vissa religiösa ledare menar att detta har stöd i koranen. Det är alltså den religiösa läran man utgår från som norm i första hand, inte svensk lag.

Omoraliska företeelser måste stoppas

Det vore svårt, även för Socialdemokraterna, att bortse från det som framgår i granskningen och att sexhandel, människohandel och religiösa normer – avvikande från svenska regler och normer – styr kvinnor i dagens Sverige. Parallellsamhällenas framväxt i Sverige och varje förekomst av omoraliska företeelser måste stoppas.

Religiösa samfund som agerar hallickar är något som Sverige inte kan acceptera, det är så långt ifrån våra normer och värderingar att det nästan förefaller overkligt. Riksdagen beslutar i detta nu om skärpta straff för sexköp. Men det räcker inte. Lika mycket som vi annars bekämpar de kriminella nätverk som sysslar med människohandel och organiserad prostitution, måste vi bekämpa de kulturella särarter som legitimeras och bedrivs inom ramen för muslimska samfund.

Dra in vigselrätten

Om Sverigedemokraternas politik hade fått genomslag tidigare hade vi aldrig sett detta hända. Vi kräver därför följande åtgärder:

  • Stryp och återkräv bidrag från organisationer där dessa organiserade sexköp förekommer.
  • Ta bort undantaget för hemlig dataavläsning mot moskéer.
  • Möjliggör utvisning av både de som främjar sexköpet och de som köper sex genom moskéer genom återinförande av utvisning på grund av asocialitet.
  • Dra in vigselrätten för samfund som tillåter eller främjar organiserade sexköp.
  • Eliminera alla möjligheter till månggiften.

Svensk lag och svenska normer gäller och ska följas i Sverige. Vare sig vi eller det svenska folket kommer längre att nöja oss med att frågan begravs i utredningar eller genom tomt prat på presskonferenser. Valet kommer att stå mellan de som tillät parallellsamhällenas framväxt, och de som vågar att lösa problemen.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00