Säpo: Nytt normalläge präglade 2017

KORTNYTT. I Säpos årsbok för 2017 beskrivs ett försämrat säkerhetsläge med ökade hot. Sverige har ett nytt normalläge att förhålla sig till. 

Säkerhetspolisen presenterade på torsdagen årsboken för 2017. I årsrapporten framgår att de extremistmiljöer som Säpo följer fortsätter att växa. I rapporten finns även ett stort fokus på terrorattentatet på Drottninggatan och hoten från ensamagerande gärningsmän med en våldsbejakande islamistisk ideologi. 

– Vårt komplexa uppdrag, där vi ska hålla Sverige säkert genom att förebygga, förhindra och avvärja hot, har aldrig varit större. För att lösa uppdraget krävs bland annat ett gott samarbete med andra myndigheter, såväl i Sverige som utomlands, och en välfungerande och modern lagstiftning, säger Charlotte von Essen, vikarierande säkerhetspolischef, i ett pressmeddelande. 

Även arbetet för att säkra höstens riksdagsval tar upp stor plats i rapporten. 

Login