Samordnat försvar kan bli verklighet i Norden

BEREDSKAP. Nordiska rådet har beslutat om ny säkerhetsstrategi. Regelbundna nordiska försvarsövningar och gemensam flygflotta kan nu bli verklighet.

Nordiska rådets högsta organ, plenarförsamlingen, har haft sin årliga session. Denna gång i Stockholm. Resultatet är att rådet antagit en ny strategi för samarbetet kring samhällssäkerhet och beredskap. 

Strategins fokus är att Nordiska ministerrådet får ett tydligt mandat inom säkerhetsfrågor.  

– Vår uppmaning är att regeringarna emellan ska öka samarbetet, säger Hans Wallmark (M) riksdagsledamot och president för rådet under 2019, till Altinget. 

Login